el teu perfil: PROFESSIONAL EMPRESA CIUTADÀ

La col·legiació

Per què és important ser agent comercial col·legiat?

Tinc descomptes i avantatges en serveis que m’ajuden en l’exercici de la professió
Disposo de formació contínua i assessoraments gratuïts en diferents àmbits
Puc desgravar el 100% de la meva quota col·legial en la meva Declaració de la Renda


Per exercir la professió d'agent comercial és imprescindible la prèvia inscripció al Col·legi Professional corresponent. Aquesta és l'única manera d'assegurar la professionalitat dels agents comercials i l'aplicació del Codi Deontològic en la seva activitat (caràcter mercantil, laboral, persones físiques, etc.), d’acord amb el Reial Decret 3595/77 de 30 de desembre de l'Estatut General de Col·legis d'Agents Comercials i del Decret 329/83 del reglament de Col·legis Professionals de Catalunya.

QUOTES COL·LEGIALS:
MENORS DE 35 ANYS
23,50 € / mes
50 € quota d’alta
Col·legiat ara!
MÉS DE 35 ANYS
23,50 € / mes
180 € quota d’alta
Col·legiat ara!
QUOTES ESPECIALS (Sèniors)
4 € / mes
(Sèniors Plus: 10 €/mes)
Col·legiat ara!


Requisits per a la col·legiació
Per formalitzar l’ingrés, s’ha d’aportar tota la documentació original a les oficines del COACB (Casp, 130 – Barcelona) personalment o de forma delegada.
  • Formulari d’ingrés (disponible també a les oficines)
  • DNI/ NIF/ NIE
  • Certificat (original/ fotocòpia compulsada) dels estudis superiors realitzats.
  • En cas de provenir d’un país no comunitari, cal presentar la targeta de treball – residència.
Titulació oficial
El títol oficial d’Agent Comercial acredita els professionals per a exercir l’activitat amb les competències i les habilitats necessàries per al bon desenvolupament professional.

La inscripció al curs es realitza en el moment de donar-se d’alta al Col·legi i es pot realitzar en diferents dates.

Curs ESVEN (8 hores presencials)
  • El col·legiat obté el títol acreditatiu del centre formatiu del Col·legi, l’Escola Superior de Vendes (ESVEN).
QUOTA D’INGRÉS CURS ESVEN (8h.) GARANTIA QUOTA MES EN CURS TOTAL
AMB CURS ESVEN 180 € 50 € 23,50 € 23,50 € 277 €
Els preus inclouen:
  • Quota d’ingrés (180 €): Drets d’ingrés, carnet col·legial, documentació, material didàctic i despeses de gestió.
  • Curs ESVEN (50 €): Títol oficial d’agent comercial de l’Escola Superior de Vendes (ESVEN).
  • Garantia: L’import en concepte de garantia es retornarà passats els 56 dies de la baixa del Col·legi, sempre i quan no quedin rebuts pendents.
SERVEIS COACB
COL·LEGIACIÓ
Vols ser Agent Comercial?
Col·legiat!
més informació
FORMACIÓ

· AGENTS COMERCIALS AMB TITULACIÓ OFICIAL ·

NEWSLETTER

Subscriu-te a la newsletter per rebre notícies i descomptes del COACB: